DISCLAIMER

Deze website heeft als enig doel het geven van informatie over reeds bestaande natuurlijke/ alternatieve manieren van omgaan met kanker. Als u belangstelling heeft voor dit onderwerp (om wat voor reden dan ook), kan deze website u tijd en moeite besparen, doordat ik deze informatie voor u op een rij heb gezet.

Op deze website staan naast informatieve websites, ook her en der website-adressen waar men producten kan kopen. Dat wil niet zeggen dat ik op enige wijze adviseer deze producten te kopen. Deze adressen zijn alleen maar voor uw informatie. Ik heb geen enkele persoonlijke of zakelijke relatie met deze bedrijven – en de meeste weten niet eens dat ik hun adres op deze website heb gezet. Ik neem ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van door mij vermelde informatieve websites of websites die producten verkopen.

Deze website is al met al dus louter informatief. De gegevens zijn niet bedoeld als vervanging voor een diagnose, behandeling of advies door een bevoegde medische instantie. Als u een gezondheidsprobleem hebt, dient u zich te wenden tot uw huisarts en/of specialisten.

Resultaten in het verleden behaald met de hier beschreven methoden, geven geen garantie dat anderen soortgelijke resultaten zullen behalen.

Ik ben geen arts of medicus – en niet geschoold op medisch terrein. Indien her en der delen van de inhoud van deze website bij u abusievelijk overkomen als “advies”, dan is dat zeker niet de bedoeling. Ik geef geen medische of andere adviezen, en neem op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van van deze website – inclusief mogelijke onjuistheden, onvolledigheden en fouten. Ik ben slechts als het ware een “doorgeef-luik” van informatie door anderen eerder her en der op internet gezet, of via email of persoonlijke contacten aan mij doorgegeven. Ik sta niet garant voor de juistheid van de hier verstrekte gegevens. Elke vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade of letsel, direct dan wel indirect, als gevolg van toegang tot en/of gebruik van deze website, of als gevolg van vermeende adviezen, of van onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie, wordt door mij dan ook nadrukkelijk afgewezen. De verantwoordelijkheid voor de manier waarop u omgaat met de informatie op deze website ligt alleen bij uzelf.