Deze bladzijde is de zogenaamde Home-pagina. Als je klikt op het woordje “Home” links onder het woord “Menu”, kom je steeds weer terug op deze pagina.

Alle andere pagina’s waarop je kan klikken staan hier links (en verderop rechts), behalve een rijtje zakelijke onderwerpen bovenaan (waaronder “contact”). Deze lijstjes verschijnen bij iedere pagina, je kunt ze dus nooit kwijtraken.

De lijst links begint met 10 pagina’s in hoofdletters – bedoeld om mee te beginnen.

Daarna volgt een alfabetische lijst van kuren en allerlei mogelijkheden.

Tenslotte volgen onderaan de lijst links wederom 5 pagina’s in hoofdletters – hierop staat aanvullende informatie.

Je kan trouwens ook linksboven zoeken op een trefwoord!