Bio-resonantie

Bioresonantie gaat er van uit dat elk orgaan een eigen elektromagnetische frequentie heeft heeft. Als het orgaan ziek wordt, wordt die frequentie verstoord – en bij een bioresonantie-behandeling begint men met die verstoring te meten. Vervolgens wordt met behulp van apparatuur de verstoring hersteld – de techniek hiervoor kan verschillen – maar meestal komt het er op neer dat de patiënt trillingen krijgt “toegediend” die de schadelijke frequenties neutraliseren. Soms gebruikt men bij bio-resonantie ook homeopathische medicijnen. Bioresonantie maakt vaak deel uit van een behandelingen die kanker alternatief genezen.

Voor bio-resonantie kan men in Nederlands bijna overal terecht. Google eenvoudig “bioresonantie + de naam van je woonplaats” en je vindt een bio-resonantie praktijk dichtbij. Of kijk op: http://bioresonantie.besteoverzicht.nl/

Er is in Den Ilp (Noord-Noord-Holland) ook een – naar zeggen bloeiende – praktijk met bio-resonantietherapie. Deze praktijk heeft geen website. Telefoonnummer 0204822470. Het adres is Praktijk voor Natuurgeneeskunde, Den Ilp 153/A, 1127PP DEN ILP.

De methoden van Hulda Clark vertonen verwantschap met deze methode. Zie ook hier links onder het hoofdje “Hulda Clark”.

Verwant is ook BICOM, bio-energetische therapie. Door middel van trillingen worden bij de patiënt verstoorde trillingspatronen opgespoord. Vervolgens worden de juiste trillingen toegediend.

Ook MORA is een soortgelijke therapie. De diagnose wordt hierbij gesteld door middel van elektro-acupuctuur, vervolgens wordt de zwakke plek gestimuleerd door resonerende trilling.